מה חדש?

מה חדש?

(מתוך שיעור בפורים תשנ"ג) תועבת ה' כל גבה לב "וזה בחינת מרדכי ואסתר, והמן, בחינות פורים, בחינת גורל שהפיל המן, בחינת עומר שעורים. כי המן בחינת...

דברי אלקים חיים במעלת לימוד התוה"ק בעיון ובעמקות עפ"י ליקוטי מוהר"ן תורה ק"א - "בקרוב עלי מרעים" מעובד עפ"י שיעור מאת מורנו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד...