אודיו

הנדבורנה זצ
הנדבורנה זצ"ל חזה ברוח קודשו את הרדיפה האיומה אחר הרב אליעזר ברלנד שליט"א
עדות מצמררת ונדירה של כ"ק האדמו"ר רבי יעקב יששכר בער מנדבורנה, בעל הבאר יעקב זצ"ל שחזה ברוח קודשו בגלויה כבר לפני 40 שנה את הרדיפות והעלילות שיהיו בימינו כנגד מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. את הדברים מביא לפנינו שליח, אשר קיבל את הדברים מאחד המשגיחים המפורסמים כיום בעולם הישיבות שבעיר בני ברק ושהיה מקורב מאוד לאדמו"ר זצ"ל. אלו דבריו המרגשים.
"שלום וברכה לכל המאזינים המחזיקים מעמד עם הצדיק רבי אליעזר ברלנד שליט"א בן עטיה הנעקד על קידוש השם בכל רגע. אני רוצה לשתף אתכם בדברים שחזה ברוח קודשו האדמו"ר רבי יששכר בער בן רב חיים מרדכי מנדבורנה, אודות הרב ברלנד שליט"א."

"לראשונה אחרי 40 שנה בהם הדברים נשארו בסוד, החליט מעביר השמועה להוציא את הדברים החוצה דרכי, זאת לאחר שראה עד כמה איומה העלילה והרדיפה אחר הרב ברלנד שליט"א. 'פרסם את הדברים עד שיעשו רעש מסוף העולם ועד סופו', ביקש ממני מעביר השמועה."

"כשהרב ברלנד שליט"א התגורר בבני ברק חיפשו באותה העת משפחות שיארחו יהודים המתקרבים ליהדות. כמובן שהרב ברלנד הציע שאברכים מישיבתו, 'שובו בנים' יארחו אותם. לאחר תקופה בה ארחו האברכים את המתקרבים, התפרסמה שמועה לפיה, כביכול, אותם המתארחים אינם מדברים ומתנהגים כראוי. הדברים הגיעו לכך שהיו אנשים שרצו להפסיק את אירוחם ואף להוציאם מבני ברק."

"הדברים הגיעו לאדמו"ר מנדבורנה זצ"ל ולעוד אדמו"ר גדול ומפורסם מאוד, אלה השיגו שליטה על התנהגותם. כעבור שלושה שבועות הרב ברלנד שליט"א עזב את בני ברק."

"זמן קצר אח"כ ניגש אותו חסיד לאדמו"ר מנדבורנה זצ"ל ושוחח איתו בעניינים שונים, כאשר לפתע ניגש אליו האדמו"ר והחל ללחוש בו באוזן. 'דע לך שאם יום אחד תשמע על רב לייזר (הרב אליעזר ברלנד שליט"א) שמועות לא טובות, דברי גנאי ומייחסים לו כל מיני דיבורים קשים ועלילות – דע לך שהכל שקר גמור, אל תאמין לשום דבר'."
"אותו חסיד לא הבין בהתחלה את כוונתו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, לכן מיד הוא שאל אותו לכוונתו."
"ענה לו האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל – 'קשר שבשתיקה'."
"ידוע שהאדמו"ר מנדבורנה זצ"ל מתוקף גדולתו בתורה, קדושתו ופרישותו, היה מפורסם כבר בצעירותו כבעל מופת ורוח הקודש גדולים מאוד. אולם, בזה הסיפור רק מתחיל, משום שכאשר אותו חסיד סיפר לי את דברי האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל אודות הרב ברלנד שליט"א הוא היה במהלכה של סעודת המלווה מלכה. כך, תוך שהוא מספר לי אני שומע רחש מהאנשים שהיו סביבו בסעודה."

"מתברר, כי בשבת פרשת כי- תישא, התארכו אצל החסיד שני יהודים מאמריקה, אח שלו ועוד גביר גדול מאמריקה. כעת, הם שמעו את הדברים שהוא סיפר לי בטלפון. וכשאני התקשרתי אליו בשנית בכדי לברר מספר פרטים שלא היו נהירים לי בתחילה הוא אמר לי ככה. ' תראה איזו השגחה, הגביר ואחי כמעט רוקדים לי פה."

"כך סיפר לו הגביר, 'אני תומך בישיבתו של הרב ברלנד כבר הרבה שנים ולמרות כל פרסומי השקר כנגדו לא הפסקתי לרגע את תמיכתי. עכשיו אני מרגיש את יד ההשגחה, כי מצידי לא חשבתי בכלל לשתף את מארחי במחשבותיי אודות התרומה שאני עושה והוא פתאום מחזק את ליבי כי נכון עשיתי שלא הפסקתי את תרומתי."
"ממשיך החסיד לספר, כי אשתו של אחיו, אשר נמצאת כעת באמריקה, גם היא תורמת קבועה לישיבת 'שובו בנים' וגם היא שמעה מכל הרדיפה – והדבר כואב לה ביותר. היא אמנם מסרבת בכל תוקף להאמין לדברים, אך תמיד יש בה רצון פנימי שהאמת תתגלה לכל. אחי אמר לי, 'כעת אני מתקשר לאשתי ומספר לה על רוח הקודש של הרבי מנדבורנה זצ"ל, היא תשמח מאוד לשמוע על כך'."

באדיבות קו ברסלב – מהארץ 02-800-8-800, מארה"ב 1-845-640-0007, מאירופה 4420-380-7-3333

שיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט
שיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א על קצות החושן אור יח אדר תשע"ז

שיעור על הסדר בספר 'קצות החושן' שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א אור ל- יח' אדר תשע"ז.

הרב סוכות תלמיד הגה
הרב סוכות תלמיד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - שיעור לפורים
הרב אליהו סוכות מתלמידיו הוותיקים של מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, בשיעור חדש שנמסר בקרית ספר.
"בשער הפורים שבשער הכוונות של האר"י הקדוש כתוב שמרדכי הוא בחינת הארת יסוד אבא שנמשכת בכל יום הפורים. כי מרדכי בא מאותה הבחינה (של משה רבינו שהוא מרכבה ליסוד אבא) שזה סוד מרדכי, מר דכיא, שהוא זך ונקי ומלובן ולא היה לנשמתו שום שבירה מעולם התוהו."
"למרדכי הצדיק לא היה שום שבירה, לכן הוא יכול להכניע לגמרי את המן, הוא לא השתחווה להמן. וידוע שמרדכי היה התיקון של שאול המלך, כי כמו שאול גם הוא היה משבט בנימין. כמו שמביאה הגמרא במסכת יומא דף כב, שמרדכי בא לתקן מה ששאול פגם. שם כתוב ששמואל הנביא הצטער על מה ששאול לא הרג את אגג מלך עמלק."
"בשיעור מתשמ"ז אמר הרב ברלנד שליט"א שהטעות של שאול בגינה יצאה הבת קול ואמרה לו 'אל תהיה צדיק הרבה' היא, ששאול חשב שהוא יותר צדיק משמואל. שאול אמר,
הרב אליהו סוכות עם קהל הלומדים
הרב אליהו סוכות עם קהל הלומדים
'שמואל יותר צדיק ממני שאומר לי להרוג נשים וילדים? מה הם עשו?' ובאמת הגמ' בהמשך אומרת שבשאול לא היה שום דופי, ומוסיפה שאדם שאין לו קופה של שרצים על גבו אי אפשר למנות אותו פרנס על הציבור. הסביר הרב ברלנד שליט"א שהכוונה היא שאדם צריך לעשות התבודדות וע"י זה הוא יראה את הקופת שרצים שלו."
"בליקוטי הלכות (שלוחין ה) אומר רבי נתן 'שבאמת צריך לחפש את הצדיק האמת תמיד, אפילו המקורבים אליו'. רבינו נחמן מסביר בליקוטי מוהר"ן קכט', שלהיות מקורב לצדיק זה להיות, כביכול, נאכל ע"י הצדיק ולהפוך למהות אחת איתו. וממשיך רבי נתן, 'צריך לחפש ולקבל עצות מהצדיק, כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם ומתרחק מהם עד שקשה להם לינוק ולקבל מאורו הגדול כי אם ע"י יגעות ובקשה וחיפוש הרבה'."
"ממשיך רבי נתן, 'אבל צריך לחפש את התלמיד שקיבל את דעת רבו כראוי עד שיש בדבריו בחינת רוח הקודש' וכו', עיין שם. רבי נתן מסביר שבפורים היה העניין של מיעוט הירח,
הרב אליהו סוכות - חיזוקים בחשיבות חיפוש צדיק האמת
הרב אליהו סוכות – חיזוקים בחשיבות חיפוש צדיק האמת
כמו שמסביר האר"י שהמן ידע זאת ולכן רצה להשמיד את אויבי ישראל בכדי שלא יהיה מי שיגאל בזמן הגדלות. משה, שהוא הרב, הוא בחינת החמה, ואילו יהושע שהוא התלמיד, הוא בחינת הלבנה. והתיקון הסופי יעשה הצדיק יחד עם האנשים שלו, כמו שכתוב במגילה 'לך כנוס'."

השופט שלי טימן - עדות נוספת למערכת המשפט הבזויה כנגד הגה
השופט שלי טימן - עדות נוספת למערכת המשפט הבזויה כנגד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
אחרי שהזכרנו בעבר שכל מה שקורה סביב המערכת המשפטית בעניינו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מעלה שאלות קשות, מגיעים הדברים הבאים, עליהם כבר אין חולק.  השופט שלי טימן, מי שהיה עד לפני זמן קצר שופט בכיר מאוד בבית המשפט המחוזי בישראל פותח את הפה ומגלה סודות מהשחיתות של הפרקליטות והמשטרה בארץ.
"פרשתי בלב שלם מעבודתי, משום שהרגשתי שאני לא יכול יותר לעשות צדק. ישנם אנשים שנמקים בכלא, חלקם ממתינים למשפטם וטרם הורשעו, חלקם נמקים על לא עוול בכפם." כך פותח את דבריו השופט שלי.

האזינו לראיון בטלוויזיה ערוץ 2:

"הדמוקרטיה צריכה לשפוט אדם בזמן, תראו את כל התיקים שממתינים פה למשפט. אני באמת ניסיתי, אבל אני באמת לא מסוגל יותר." מבכה השופט טימן את כל האנשים העומדים אחרי התיקים הרבים ששוכבים וממתינים שיטפלו בהם.
אחרי שזיכה שני תיקים שהובאו לפניו למשפט עורר על עצמו זעם מצד המערכת שלא סובלת זיכויים, אלו דבריו. "הפרקליטות מלאה אגו, רצון להרשיע בכל מחיר. יש מחדלים של המשטרה שאיננה עושה עבודתה כראוי, תוך אמביציה להשיג הרשעה בכל מחיר. אנשים נכלאים לכל ימי חייהם או לתקופות ארוכות."
אם לא די בכך, אומר השופט שלי, "המשטרה בישראל תופרת תיקים. לצערי הרב. הלחץ התקשורתי משפיע באופן קשה על שיקולי השופטים, השדולות והתקשורת קובעים את גורלם של הנאשמים. לצערי הרב יש שופטים שלא מכירים את המילה – זיכוי."

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - הרופא אמר שזה לא אנושי
"קיבלנו תשובות מהניתוח שמורינו הרב ברלנד שליט"א עבר וב"ה כל מה שהיה לרב הוסר ולא נשאר שום גרורות מזה." מעדכן אותנו הרב נתן באזנסון, שמשו של מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. "עכשיו בודקים את מורינו הרב ברלנד שליט"א ואח"כ הוא יצטרך לעבור עוד טיפולים."
"מורינו הרב ברלנד כבר בן 80, ועוד עבר כאלה ייסורי שאול, כעת, ובכל הארבע שנים האחרונות בהם הוא נרדף. אף בן תמותה לא יכול לעמוד בייסורים כאלה, אבל, ב"ה הרב חזק ותולעת ישראל אין כוחה אלא בפיה. הרופא אמר לי ששום בן אדם לא יכול לעבור את הייסורים שהרב ברלנד שליט"א עובר."

"למורינו הרב ברלנד שליט"א לא כואב על עצמו, אלא רק על האנשים מסביבו. הרב ממש יצא מגדרו בכתיבת המכתב לקהילתו. המכתב מדבר על קבלת ביזיונות באהבה והרב ממש כתב אותו עד כלות הכוחות ממש. הרב שליט"א כותב שם שמי שאין לו כוחות לעמוד בביזיונות שפשוט יעזוב את שובו- בנים. שובו בנים מחפשים ביזיונות, כתב הרב במכתב, ואדרבא שילכו ויתגברו עוד."

"כי קבלת ביזיונות זה לא להגיד שהשני רשע, ורק ככה אפשר להמתיק. מורינו הרב ברלנד שליט"א לא מוכן לשום פשקווילים ושום תגובות כנגד המחרפים, וזה העיקר שמעסיק אותו גם ברגעים כאלה."

השיחה נמסרה בקו ברסלב העולמי (02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 4420380733333).

המגיד ישרים, הרב יהודה יוספי שליט
המגיד ישרים, הרב יהודה יוספי שליט"א בשיחה על עוון חומרת לשון הרע והמחלוקת בעקבות הרדיפה הקשה אחר הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
שיחה מבהילה של המגיד ישרים, הרב יהודה יוספי שליט"א בעקבות הרדיפה חסרת התקדים אחר הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א וקהילתו הקדושה. "לצערנו המקרה הזה (עם הרב ברלנד) הוא לא המקרה היחידי. יש היום בתוך היהדות החרדית מחלוקות בישיבות, מחלוקות בין מפלגות, כולם כמדורת אש. ואנשים לא מבינים איזו צרה הם מביאים על עצמם."
"הגאון מווילנא, שאין אנו יכולים לתאר את גדולתו, כותב באיגרתו: 'ולכן אני מזהירך, שתרגיל בכל היותר לישב יחידי, כי חטא הלשון על כולו. כמאמר חכמינו ז"ל (תוספתא פאה, א), "אלו דברים שאדם אוכל כו' ולשון הרע כנגד כולם". ומה לי להאריך בזה העוון החמור מכל- העבירות..' וממשיך הגאון: 'על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאד, ואי-אפשר לשער גודל היסורין והצרות שסובל בשביל דיבור אחד (זהר), ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב..'
"הגאון מסתמך בדבריו על דברי הגמ' במסכת עבודה זרה שבסופה כתוב שיש ארבע עבירות שאדם עושה אותם הקרן שמורה לו לעולם הבא והוא נענש גם בעולם הזה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים – ולשון הרע כנגד כולם. לכן כותב הגאון שעל כל דיבור, כל מילה של לשון הרע צריך לרדת למטה הרבה מאוד. ואי אפשר לתאר את גודל הצרות והייסורים שסובל בשביל דיבור אחד."

"מי שרוצה לחוס על עצמו – ישתוק. אתה כבר לא חסיד של רב מסויים, תבחר רב אחר, אבל אל תדבר, אל תדבר."

"שאל אותי אחד עם להתערב במחלוקת מסוימת, שאלתי אותו אם יש לו אישה וילדים, ענה לי שכן. שאלתי אותו אם הוא מעוניין שאשתו תהיה אלמנה צעירה ושילדיו לא יאמרו עליו קדיש בקטנותם. אם לא – תשתוק. לך לאן שאתה רוצה, רק אל תדבר, אל תלכלך."
"סיפרה לי אלמנה שבעלה נפטר מסרטן בהדסה עין- כרם, שהפרופ' הגדול שם אמר, 'אנחנו הרופאים קוראים למחלת הסרטן מחלה של חרדים, כי אצל החרדים אחוזי המחלה רבים יותר מאשר אצל החילונים. והרופאים מודאגים, הם לא יודעים מה זה. הם רוצים לחקור מה גורם לכך.' אני אמרתי שאם יקראו לי לוועדה הזו אני אסביר להם שהחרדים אוכלים הכל בסדר, רק הבעיה שהם אוכלים אחד את השני."

"כדאי לדעת שמביא החפץ חיים זצ"ל, כי בימי דוד המלך יצקו 49 פנים לתורה, זו מדרגה אדירה, אך הלכו למלחמה, נפלו ונהרגו בה. כי, היו בניהם בעלי לשון הרע כדואג האדומי. בימי אחאב שהיה רשע גדול, ניצחו במלחמה אע"פ שעבדו עבודה זרה, משום שהייתה בניהם אהבה ואחווה."

"בסוף פרשת נח (בראשית ד) מסופר על דור הפלגה שבנו מגדל ורצו לעשות מלחמה נגד אלוקים, וה' הפיצם. ושואל רש"י במקום, מי חטא יותר, הם או דור המבול? ועונה רש"י שברור שדור הפלגה חטאו יותר, כי הרי שלחו יד בעיקר, כלומר שלחו יד להילחם באלוקים. אז למה את דור המבול ה' שטף ואותם רק הפיץ? אלא שדור המבול היו גזלנים והייתה מריבה בניהם וכך אבדו, אך בדור הפלגה נהגו אהבה ורעות בניהם". מסכם רש"י – למדנו מכאן ששנואה המחלוקת וגדול השלום."
"אומר החפץ חיים זצ"ל שהמדבר לשון הרע תפילתו לא מתקבלת, תורתו לא מתקבלת, הכל טמא. על זה נאמר: (ערכין ט"ו) 'א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהלים י"ב): "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו – מי אדון לנו!" ואמר ר' יוסי: כל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו… אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (י"ח ב'): "זאת תהיה תורת המצורע"? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע!' כל זמן שהוא מדבר לשון הרע הפה מלוכלך וכל מה שהוא מדבר ומוציא מהפה הוא טמא ,לכן הוא מקבל צרעת."
"תורתו של המצורע תהיה תורה, כאשר יטהר פי וויפסיק לדבר. כי העונש מהתורה על לשון הרע הוא צרעת, אך היום שאין ביהמ"ק ואין כהן שמטמא ומטהר, לכן אין צרעת. ואומר החפץ חיים שכיום הופך הקב"ה את העונש על לשון הרע מצרעת לעניות. העני חשוב כמת ומצורע חשוב כמת. וידוע שמרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500, לכן תשמור את הפה, אל תדבר ואל תשמע. אל תעמוד ליד האנשים האלה, תברח יותר מאשר ממחבלים – במקום עניות תזכה לעשירות"

"ומסיים הגאון: 'וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער (מדרש). ואומר הכתוב (תהלים לד, יג-יד): "מי-האיש החפץ חיים, אהב ימים וגו' נצר לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה", ובזה יכופר לו כל עון וניצול משאול תחתית, כמו שכתוב (משלי כא, כג): "שמר פיו (מאכילה ושתיה יתרה) ולשונו (מדברים בטלים), שמר מצרות נפשו". "מות וחיים ביד-לשון" (שם יח, כא). אוי למי שממית עצמו בשביל דיבור אחד. "ואין יתרון לבעל הלשון " (קהלת י, יא), ולכל יש רפואה חוץ כו'. והעיקר שלא תדבר בשום אדם בשבחו וכל שכן בגנותו, כי מה-לו לאדם בדבר זרות. "שוחה עמוקה פי זרות, זעום ה' יפל-שם" (משלי כב, יד).'

"ואז יזכה לבריאות ובריאות משפחתו, לעשירות, יתרה מכך, התורה תהיה לנו. אשרי מי שישמע."
"אמר לי פעם אחד בשם צדיקי הדור הקודם בירושלים, 'מכל מחלוקת תברח, אבל במחלוקת לשם שמיים תברח פי שמונה –  גם קרח התכוון לשם שמיים. רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מסביר שמחלוקת לשם שמיים היא מחלוקת בית שמאי ובית הילל. הם חלקו בלימוד התורה, אך הייתה בניהם אהבה ואחווה. אם הדבר מביא לשנאה ומחלוקת – זו לא מחלוקת לשם שמיים. וחבל שאנשים ישלמו ביוקר. אתה רוצה להתנקם במישהו? אבל, למה אתה מביא רע על עצמך?!

השיחה נמסרה בקו ברסלב העולמי (02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 4420380733333).

רבנים מכחישים שדברו נגד הרב ברלנד
משמאל: הרב שמעון שפירא שליט"א, הרב אברהם יצחק כרמל שליט"א, הרב יצחק אנשין שליט"א, הרב יוסף פרץ שליט"א
עד עתה מסע הרדיפה האכזרי והחסר מעצורים אחר כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א חצה כבר את כל גבולות ההיגיון והשכל הישר, אולם כעת אנו מתבשרים על מעשים ששום בן אנוש אינו יכול להישאר רגוע לעומתם. וכך, בשעה שהרב ברלנד שליט"א נמצא בהתאוששות לאחר ניתוח מסובך שעבר, לא משכו אנשי בליעל אלא את ידם ממעשיהם המרושעים ופרסמו מודעות בלע ושקר כנגד הצדיק שנמצא מעונה בבית החולים.

ואם למישהו עדיין לא מספיק מכל הרוע הזה, וכמו שפרסמנו בעבר על דרכי הרמייה של רודפי הרב ברלנד שליט"א, התקשרו כמה מחשובי רבני ברסלב אל קו המידע העולמי (02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 442038073333) והשאירו הודעות מרעישות לפיהם שירבבו את שמם שלא על פי רצונם אל תוך הפשקווילים.

אז מה למעשה קרה? כך התגלה השקר הגדול של סיקריקי בית שמש, אשר החתימו רבנים על מכתב מחאה, כביכול, כנגד הפגיעה בר' משה קרמר, שזה בעצם מצטרף למחאה על ביזוי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א יחד עם  ביזוי רבני שובו בנים שהיו הראשונים שמחו על כך.

אך, הרודפים, ברוב חוצפתם הוסיפו למכתב את דברי הנבלה שלהם כנגד הרב ברלנד שליט"א ותלמידיו. כך יצרו מציאות שקרית, לפיה, כאילו שהרבנים חתמו גם נגד הרב ברלנד שליט"א. זה שהם מרמים ללא הרף כבר ידוע לכל, אך הרשעות שלהם עוברת כל גבול וכעת הם אינם מתביישים לעשות זאת אף בשעה שהרב ברלנד עדיין מאושפז בבית החולים ומתאושש מניתוח קשה ומסובך.
לפניכם הקלטות של הרבנים שמתראיינים ומודיעים שהם לא חתמו חס ושלום כנגד הרב ברלנד שליט"א, אלא, אך ורק על הפגיעה ברב קרמר תוך כדי שהם מדגישים שעל זה גם הרב ברלנד בעצמו חתם.

דברי הרב שמעון שפירא שליט"א: "אני חתמתי על המחאה כנגד ביזוי הרב משה קרמר, גם הרב ברלנד שליט"א חתם על המחאה הזו. בשום אופן לא כיוונתי על מחאה כנגד הרב ברלנד או על קהילתו. למעשה, גם את המחאה כנגד ביזוי הרב קרמר ביקשתי לא לפרסם", ולא כיבדו את בקשתו.

דברי הרב אברהם יצחק כרמל שליט"א: "אני חתמתי ליד החתימה של הרב שמעון שפירא, רציתי לחתום לידו" 

דברי הרב יצחק אנשין שליט"א: "לא חתמתי נגד הרב ברלנד, אני רק חתמתי שאסור לפגוע בר' משה. אני לא יכול להוציא מודעה נגד זה כי אני לא רוצה לריב איתם"

דברי הרב יוסף פרץ ממירון: "אני לא נגד הרב ברלנד שליט"א, אני בסך הכל נגד מה שעשו לרב קרמר בסך הכל (כמו שהרב ברלנד ורבני שובו בנים גינו בעצמם). אני לא מסכים עם מה שכתבו בשמי כנגד הרב ברלנד שליט"א."

 

הודעה דרמטית של הרב קניג שליט"א: "ברור לכולם שמעולם לא דיברתי, לא התבטאתי ולא חתמתי על שום דבר כנגד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א ולא כנגד קהילתו, 'שובו בנים'. חו"ש, אין לי שום דבר כנגדם, כולם יודעים את זה. מעולם לא חתמתי על שום דבר כנגד הרב ברלנד שליט"א וקהילתו. כל מה שחתמתי היה על הפגיעה בגיסי, הרב קרמר".
ניתן לשמוע את הדברים של הרב קעניג בלחיצה כאן

ובלחיצה כאן תוכלו לשמוע 166 הקלטות של גדולי הרבנים המדברים בשבח הרב ברלנד האתר הרשמי של קו ברסלב

להגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א אין זמן להתייחס לכל הרודפים אותו
"צריך להעמיק מאוד בדרך של מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א", פותח הרה"ח הרב יעקב משה סלמנוביץ' שליט"א, מבחירי משפיעי ברסלב בדורנו, את דבריו היוקדים והחריפים אודות הרודפים אחרי הרב ברלנד שליט"א. "הזהר הקדוש אומר שלמעשה הבל ניצח את קין למרות שהוא מת על ידיו. וצריך להבין מדוע הבל לא הורג את קין בזמן שהוא נוכח כבר לראות שקין רוצה להזיק לו? אבל יש עניין גדול בכך, כי אם הבל היה הורג את קין אז וודאי שלא הייתה תקומה."
"כי מהבל יצא משה רבינו, ויצאו הלווים שלא חטאו ועסקו בתורה כל הזמן, ואם הבל היה הורג את קין לא היה יוצא ממנו כל הטוב הזה. כי הבל הוא מצד הרחמים, הוא צריך להיות רחמן והוא ריחם על קין אע"פ שהוא ידע שקין רוצה להזיק לו. מזה יצא כל השתלשלות הרחמים, שמשה רבנו הוא היה הרחמן מכל."

"מכאן מובן שאלו שנלחמים בצדיק (הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א) שהוא האדם שרוצה להביא את הגאולה, הם בחינת אנשים הנקראים בני נידה, כלומר, כאלו שאוחז בהם כוח של טומאה. שאם האדם לא זיכך עדיין את ליבו אז יש לו בחינה של טומאה. והטומאה הזו היא הגורמת לאדם לחלוק על הצדיק. כמו שרבנו הקדוש אומר על מי ששולח את ידו בשלומיו, היינו, באלה שעוסקים לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, אלא שמביאים את הגאולה ממש, הוא נקרא מחלל את ברית ה'. לעומת זה, מהנהגות הצדיק וממעשיו הטהורים רואים עד כמה הוא קדוש וטהור."

"הבל רואה את הנקודה הטובה שבקין, כי הוא יודע שבנשמות היוצאות מקין יש ניצוץ קדושה שצריך לברר. ואע"פ שיש בהם הרבה רע אפשר לזכך את הנשמות הללו ולכלול אותם בקדושת ישראל. וזו בדיוק ההנהגה הקדושה של הרב ברלנד שליט"א שאני בכלל לא יכול לדבר מצדיק שכזה שכמעט ולא היה צדיק כמוהו מאות בשנים. עבודות ה' נוראיות שהוא עושה."

"זה הסוד, שהצדיק מרחם על קין למרות שהוא רואה שהוא יכול, כביכול, להשמיד את כל היהדות החרדית. ופה מגיע אבל גדול, כי כל המציאות הזו יכלה להתקיים לפני יותר מחמשת אלפים ושבע מאות שנה, אבל היום אין לנו כבר זמן שהבל (צדיק האמת) ימות ויבוא אחריו שת וכו'. לכן, הרב ברלנד שליט"א עושה מה שהוא עושה, כלומר, מעורר אותנו ע"י שמבקש מאיתנו להתפלל, להגיד תיקוני הכללי וכו'. כי אנחנו ממש לפני הגאולה ולגלות נשאר ממש רק כמה דקות."

"כבר כ"כ הרבה גלויות וייסורים עברנו מאז הירידה למצריים ועד היום, אין יותר זמן לגלויות ומיתת הרשעים. שאברהם אמר לאברהם אבינו, 'שב לימיני', שכביכול אמר לו, זו לא הדרך של היהדות לזרוק חצים ולעשות מופתים, אפילו שהעפר הפך לחצים וחרבות. אלא, ה' אומר לאברהם שישב וילמד תורה ויתפלל."

"וגם אצל הרב ברלנד שליט"א ראינו מופתים נוליעראיים, שזה בכלל לא מפליא אותנו אחרי שאנחנו יודעים עד כמה הוא עבד ושיבר את הטבע שלו. אבל, ממש רואים את זה אצל הרב ברלנד שליט"א, שהוא לא מנסה לנקום או להזיק לרודפים אותו, אלא הוא יושב ולומד ומלמד תורה בעיון חזק. הם רודפים אותו והוא באותו זמן מלמד שיעור בקצות החושן אין לו זמן להתייחס אליהם בכלל, זה לא מעניין אותו."

"לא קיים שום דבר שאינו אלוקות אצלו, לא עוברת שנייה שהרב ברלנד שליט"א לא מיחד את ה' יתברך. הייתי בחדר של הרב בבית"ר בשנים הכי קשות שרדפו אותו ומולו היו תלויים שלוש שמי הוויה, מימין, משמאל וממול, וכל השיעור הרב ברלנד שליט"א עובר עם ראשו בין שלושת השמות הקדושים. ואם לא די בכך, הוא עושה את שם ההויה באצבעותיו ללא הרף, אפילו בממן של לימוד עמוק."

"הרב ברלנד הוא לא רב של קהילה, אלא הוא צדיק הדור שצריך לסדר את כל העניינים לקראת הגאולה. הרב צועק כבר שנים שצריך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. ואנחנו בעבודתנו צריכים לעזור לו לסיים את תיקוני הגאולה."

דברי הרב יעקב משה סלמנוביץ הושמעו בקו ברסלב העולמי ( 02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 442038073333).

הרב ברלנד הרב קעניג
הרב אלעזר קעניג בביתו של הרב אליעזר ברלנד באומן תשס"ט

הרב אלעזר מרדכי קניג שליט"א, מנהיג קהילות ברסלב בצפת ובחו"ל ומחשובי רבני ברסלב בהודעה דרמטית.

הרב שמואל חורובינסקי מקרית ספר, העורך של סדרת הספרים הקדושים 'להבות אש' וחתנו של הרה"ח הרב משה מרדכי קארפ שליט"א מקרית ספר, הגיע לביקור אצל הרב קניג שליט"א בצפת. בשיחה אישית שערך עימו שאל אותו הרב שמואל לסיבה בגינה, כביכול, צירף את חתימתו למכתב כנגד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הנה תשובתו הדרמטית של הרב קניג שליט"א.

הרב אלעזר מרדכי קניג שליט"א: "ברור לכולם שמעולם לא דיברתי, לא התבטאתי ולא חתמתי על שום דבר כנגד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א ולא כנגד קהילתו, 'שובו בנים'. חו"ש, אין לי שום דבר כנגדם", חזר הרב קניג והדגיש, "כולם יודעים את זה".

עוד הוסיף הרב קניג שליט"א: "מעולם לא חתמתי על שום דבר כנגד הרב ברלנד שליט"א וקהילתו". כל מה שחתמתי היה על הפגיעה בגיסי, הרב קרמר (כמו שגינו ראשונים הרב ברלנד שליט"א ורבני 'שובו בנים')."

"כולם יודעים שכל מה שחתמתי היה רק על זה", חזר הרב קניג והדגיש. והוסיף: "כל אחד מוזמן באופן אישי לבוא אליי ואני אחזק אותו והוא ישמע את הדברים מפורשות – להישאר עם הרב ברלנד שליט"א, להיות חזקים בקהילה ולא לחשוש משום דבר. הרי כל דברי השקר שכתבו יעלמו תוך כמה ימים, לכן אין לחשוש לכל דברי השקר שמסלפים (רודפי הרב ברלנד שליט"א)."
"אני מבקש לפרסם את דברי ברבים", אמר הרב קניג שליט"א. "אני בעצמי לא רוצה להביע את הדברים בפומבי או להוציא חתימה יותר ברורה משום שיפעילו עליי טרור ולחצים גדולים והדבר יגרור מחלוקת הרבה הרבה יותר גדולה.

עד כאן דברי הרב אלעזר קניג שליט"א מצפת כמו שנמסרו לרב שמואל חורובינסקי בכדי שיפרסמם ושודרו בקו ברסלב העולמי  (02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 442038073333).

עצרת התפילה להצלחת עם ישראל והניתוח של הגה
עצרת התפילה להצלחת עם ישראל והניתוח של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
הגאון הרב מנחם קלוגר שליט"א, ראש מוסדות קבר רחל ומי שראה עצרות תפילה רבות במתחם הקדוש הזה, בעדות מדהימה. "מרגש מאוד לראות ציבור כזה גדול של עובדי השם יראים ושלמים. יהודים מאוד יקרים המתפללים בלב ונפש מעומק הלב. כזו תפילה מרגשת הנמשכת כמה שעות – באמת מחזה שלא ראיתי אף פעם קודם."
"בא נקווה שיצליחו לעורר את זכותה הגדולה של רחל אימנו, את כוחה הגדול ונזכה בעז"ה לשמוע בשורות טובות וישועות ונזכה לגאולה שלימה ולשמחת עם ישראל כולו ממש.

דברי הרב קלוגר שליט"א באדיבות קו ברסלב אמת  (02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 442038073333)